วันพุธที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2555

หล่าเพ็ด [พม่า]เครื่องปรุงและวิธีการปรุง

กระเทียมเจียว
กะโหลกมะพร้าว
กุ้งแห้ง มะม่วงหิม
พานต์ใบชะพลู งา
ขาว ถั่วเหลือง
ขิงหอมแดง
มะขามเปียก
น้ําตาลทรายขาว

คั่วมะม่วงหิมพานต์ดิบ ประมาณ 7-8 นาที
คั่วกุ้งแห้งประมาณ 5 นาที
ล้างใบชะพลูและเด็ดให้ติดก้านใบ
คั่วงาขาวเนื้อกระโหลดมะพร้าวหั่นฝอย และถั่วเหลืองให้พอกรอบ
ต้มน้ําตาลกับน้ํามะขามเปียกให้ข้นพอประมาณ
คั่วหอมแดงด้วยไฟอ่อน ๆ ประมาณ 5 นาที
ใช้ใบชะพลู ห่อส่วนผสมต่าง ๆ เข้าด้วยกันและราดด้วยน้ําเชื่อมผสม
หัวหอมแดงและกระเทียมเจียว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น